Grau Mitjà amb FutbolLab

Grau Mitjà Nivell 1

Inici: Gener 2018

El grau mitjà PRESENCIAL de tècnic esportiu en futbol, nivell 1, és una titulació acadèmica oficial aprovada i regulada pel Reial decret 320/2000, de 3 de març i, Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.

Correspon al primer nivell per a l’obtenció de la titulació de grau mitjà de tècnic esportiu en futbol. Aquests ensenyaments s’han configurat amb la finalitat de dotar als alumnes dels coneixements suficients per permetre’ls l’exercici competent de les seves funcions.

Grau Mitjà Nivell 2

Inici: Gener 2018

El grau mitjà PRESENCIAL de tècnic esportiu en futbol, nivell 2, és una titulació acadèmica oficial aprovada i regulada pel Reial decret 320/2000, de 3 de març i, Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.

Correspon al segon i últim nivell per a l’obtenció de la titulació de grau mitjà de tècnic esportiu en futbol. Aquests ensenyaments s’han configurat amb la finalitat de dotar als alumnes dels coneixements suficients per permetre’ls l’exercici competent de les seves funcions.

Grau Superior Nivell 3

Inici: Març de 2018

El grau superior PRESENCIAL de tècnic esportiu en futbol, nivell 3, és una titulació acadèmica oficial aprovada i regulada pel Reial decret 320/2000, de 3 de març i, Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.

Correspon al primer i únic nivell per a l’obtenció de la titulació de grau superior de tècnic esportiu en futbol. Aquests ensenyaments s’han configurat amb la finalitat de dotar als alumnes dels coneixements suficients per permetre’ls l’exercici competent de les seves funcions.

Títols oficials per